Groep na de zomervakantie

Als er een wijziging plaatsvindt dan wordt u hiervan per mail op de hoogte gesteld.

Dus als u geen mail hebt ontvangen dan blijft de training op dezelfde dag en tijd.