Contributie

Bij Gym- en turnsport Roderwolde trainen we in principe het hele jaar, behalve in de vakanties en op feestdagen. De contributie (lidmaatschapskosten) wordt per maand, over 10 maanden, geïncasseerd .Er wordt contributie betaald van een voorgaande maand. Voorbeeld: in de eerste week van juli wordt de contributie van juni geïnd. In de maanden juli en augustus wordt niet geïncasseerd. Hieronder treft u een overzicht aan van de contributie, dit is exclusief bondscontributie en inschrijfkosten.

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig €7,50 en wordt geïncasseerd bij de eerste contributieperiode.

Duur trainingContributieTrainingsdag
1 uur training€ 20,40 per maand (2023)
Woensdag

KNGU bondscontributie

Aan het lidmaatschap van de KNGU zijn kosten verbonden in de vorm van bondscontributie voor alle sporters en kaderleden die aangesloten zijn bij de KNGU zoals Gym- en turnsport Roderwolde.

Met het lidmaatschap van de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) krijg je toegang tot activiteiten en wedstrijden van Dutch Gymnastics, je bent aanvullend verzekerd bij de beoefening van je sport voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen.

De KNGU heft bondscontributie per lid en maakt daarbij onderscheid tussen verschillende soorten lidmaatschapsvormen. De bondscontributie voor flexibele leden tot 16 jaar is € 6,45 per kwartaal en voor leden vanaf 16 jaar € 7,95 per kwartaal. Dit bedrag wordt jaarlijks, in maart, geïncasseerd door Gym- en turnsport Roderwolde. Bij nieuwe leden wordt de (overige) bondscontributie geïncasseerd bij inschrijving.

Storneren contributie

Bij vragen over de (afgeschreven) contributie graag eerst mailen naar info@gymenturnsport.nl

Na een stornering van de automatische incasso ontvangt u een mail ter herinnering, hierbij wordt er € 5,– aan administratiekosten in rekening gebracht. In deze mail staat dat er wordt verwacht dat de contributie (€ 20,40) met de verhoging van de administratiekosten (€ 5,–) binnen twee weken wordt overgemaakt, datum gerekend vanaf het moment van de automatische incasso. Indien de termijn weer wordt overschreden zal Gym- en turnsport de zaak uit handen geven aan een derde partij oftewel een incassobureau.

Extra training(en) in de vakantie

In de vakantie wordt er soms extra getraind, aan deze trainingen zijn extra kosten verbonden. Via de trainer(s) wordt gecommuniceerd waar en wanneer de trainingen plaatsvinden en wat de kosten zijn van de training.