Contributie

Bij Gym- en turnsport Roderwolde trainen we in principe het hele jaar, behalve in de vakanties en op feestdagen. De contributie (lidmaatschapskosten) wordt per maand, over 10 maanden, geïncasseerd .Er wordt contributie betaald van een voorgaande maand. Voorbeeld: in de eerste week van juli wordt de contributie van juni geïnd. In de maanden juli en augustus wordt niet geïncasseerd. Hieronder treft u een overzicht aan van de contributie, dit is exclusief bondscontributie en inschrijfkosten.

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig €7,50 en wordt geïncasseerd bij de eerste contributieperiode.

Duur trainingContributieTrainingsdag
1 uur training€ 20,40 per maand (2023)
Woensdag

KNGU bondscontributie

Aan het lidmaatschap van de KNGU zijn kosten verbonden in de vorm van bondscontributie voor alle sporters en kaderleden die aangesloten zijn bij de KNGU zoals Gym- en turnsport Roderwolde.

Met het lidmaatschap van de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) krijg je toegang tot activiteiten en wedstrijden van Dutch Gymnastics, je bent aanvullend verzekerd bij de beoefening van je sport voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen.

De KNGU heft bondscontributie per lid en maakt daarbij onderscheid tussen verschillende soorten lidmaatschapsvormen. De bondscontributie voor flexibele leden tot 16 jaar is € 5,95 per kwartaal (per 1-1-2023 € 6,45) en voor leden vanaf 16 jaar € 7,35 per kwartaal, jaar 2022 (per 1-1-2023 € 7,95). Dit bedrag wordt jaarlijks, in januari, geïncasseerd door Gym- en turnsport Roderwolde. Bij nieuwe leden wordt de (overige) bondscontributie geïncasseerd bij inschrijving.

Extra training(en) in de vakantie

In de vakantie wordt er soms extra getraind, aan deze trainingen zijn extra kosten verbonden. Via de trainer(s) wordt gecommuniceerd waar en wanneer de trainingen plaatsvinden en wat de kosten zijn van de training.