Contributie

Bij Gym- en turnsport Loppersum trainen we in principe het hele jaar, behalve in de vakanties en op feestdagen. De contributie (lidmaatschapskosten) wordt per maand, over 10 maanden, geïncasseerd . De contributie wordt in de laatste week van de desbetreffende maand geïnd via automatische incasso.

De contributie wordt uitsluitend via automatische incasso geïncasseerd.

Over de maanden juli en augustus vindt er geen incasso plaats. Hieronder treft u een overzicht aan van de contributie, dit is exclusief bondscontributie en inschrijfkosten.

Vanaf seizoen 2024-2025 wordt de contributie gelijk getrokken met de andere locaties.

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig €7,50 en wordt geïncasseerd bij de eerste contributieperiode.

Duur trainingContributie
45 minuten€ 13,05 per maand
1 uur€ 17,40 per maand
1,5 uur€ 26,10 per maand
2 uur€ 29,90 per maand
2,5 uur€ 36,15 per maand
3 uur€ 42,40 per maand
Bovenstaande contributie geldt voor seizoen 2023-2024

Bij een wijziging omtrent de gekozen sport, van bijvoorbeeld twee keer naar 1 keer in de week trainen, wordt er een maand opzegtermijn in acht genomen.

KNGU bondscontributie

Aan het lidmaatschap van de KNGU zijn kosten verbonden in de vorm van bondscontributie voor alle sporters en kaderleden die aangesloten zijn bij de KNGU zoals Gym- en turnsport Loppersum. Dit geldt ook voor de leden van Pilates, Dance Fitness en Bodywork.

Met het lidmaatschap van de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) ben je aanvullend verzekerd bij de beoefening van je sport voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen.

De KNGU heft bondscontributie per lid en maakt daarbij onderscheid tussen verschillende soorten lidmaatschapsvormen. De bondscontributie voor flexibele leden tot 16 jaar is € 6,45 (2023) en € 6,90 (2024) per kwartaal en voor leden vanaf 16 jaar € 7,95 (2023) en € 8,50 (2024) per kwartaal. Dit bedrag wordt jaarlijks, in maart, geïncasseerd door Gym- en turnsport Loppersum. Bij nieuwe leden wordt de (overige) bondscontributie geïncasseerd bij inschrijving.

Storneren contributie

Bij vragen over de (afgeschreven) contributie graag eerst mailen naar info@gymenturnsport.nl

Na een stornering van de automatische incasso ontvangt u een mail ter herinnering, hierbij wordt er € 5,– aan administratiekosten in rekening gebracht. In deze mail staat dat er wordt verwacht dat de contributie met de verhoging van de administratiekosten (€ 5,-) binnen twee weken wordt overgemaakt, datum gerekend vanaf het moment van de automatische incasso. Indien de termijn weer wordt overschreden zal Gym- en turnsport de zaak uit handen geven aan een derde partij oftewel een incassobureau.

Extra training (in de vakantie)

In de vakantie of in het weekend wordt er soms extra getraind, aan deze trainingen zijn extra kosten verbonden. Via de trainer(s) wordt gecommuniceerd waar en wanneer de trainingen plaatsvinden en wat de kosten zijn van de training.