Contributie

Bij Gym- en turnsport Harkstede trainen we in principe het hele jaar, behalve in de vakanties. De contributie (lidmaatschapskosten) wordt per maand, over 10 maanden, geïncasseerd. Er wordt contributie betaald van een voorgaande maand. Voorbeeld: in de eerste maand van juli wordt de contributie van juni geïnd. In de maanden juli en augustus wordt niet geïncasseerd. Hieronder treft u een overzicht aan van de contributie, dit is exclusief bondscontributie en inschrijfkosten.

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig €7,50 en wordt geïncasseerd bij de eerste contributieperiode.

Duur trainingContributieTrainingsdag
1 uur training€ 20,40 per maand (2023)Maandag

KNGU bondscontributie

Elke sporter dat lid wordt van Gym- en turnsport, wordt automatisch aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Aan het lidmaatschap van de KNGU zijn kosten verbonden in de vorm van bondscontributie voor alle sporters en kaderleden die aangesloten zijn bij de KNGU zoals Gym- en turnsport Harkstede.

Met het lidmaatschap van de KNGU krijg je toegang tot activiteiten en wedstrijden van Dutch Gymnastics en tevens ben je aanvullend verzekerd bij de beoefening van je sport voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen.

De KNGU heft bondscontributie per lid en maakt daarbij onderscheid tussen verschillende soorten lidmaatschapsvormen. De bondscontributie voor flexibele leden tot 16 jaar is € 5,95 per kwartaal (per 1-1-2023 € 6,45) en voor leden vanaf 16 jaar € 7,35 per kwartaal, jaar 2022 (per 1-1-2023 € 7,95). Dit bedrag wordt jaarlijks, in januari, geïncasseerd door Gym- en turnsport Harkstede. Bij nieuwe leden wordt de (overige) bondscontributie geïncasseerd bij inschrijving.

Extra training(en) in de vakantie

In de vakantie wordt er soms extra getraind, aan deze trainingen zijn extra kosten verbonden. Via de trainer(s) wordt gecommuniceerd waar en wanneer de trainingen plaatsvinden en wat de kosten zijn van de training.