Contributie

Bij Gym- en turnsport Harkstede trainen we in principe het hele jaar, behalve in de vakanties. De contributie (lidmaatschapskosten) wordt per maand, over 10 maanden, geïncasseerd. De contributie wordt in de laatste week van de desbetreffende maand geïnd via automatische incasso.

De contributie wordt uitsluitend via automatische incasso geïncasseerd.

In de maanden juli en augustus wordt niet geïncasseerd en in die maanden vinden er ook geen trainingen plaats. Hieronder treft u een overzicht aan van de contributie, dit is exclusief bondscontributie en inschrijfkosten.

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig €7,50 en wordt geïncasseerd bij de eerste contributieperiode.

Duur trainingContributieTrainingsdag
1 uur training€ 20,40 per maand (2023), € 21,00 per maand (seizoen 2024/2025)Maandag

KNGU bondscontributie

Elke sporter dat lid wordt van Gym- en turnsport, wordt automatisch aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Aan het lidmaatschap van de KNGU zijn kosten verbonden in de vorm van bondscontributie voor alle sporters en kaderleden die aangesloten zijn bij de KNGU zoals Gym- en turnsport Harkstede.

Met het lidmaatschap van de KNGU krijg je toegang tot activiteiten en wedstrijden van Dutch Gymnastics en tevens ben je aanvullend verzekerd bij de beoefening van je sport voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen.

De KNGU heft bondscontributie per lid en maakt daarbij onderscheid tussen verschillende soorten lidmaatschapsvormen. De bondscontributie voor flexibele leden tot 16 jaar is € 6,90 (2024) per kwartaal en voor leden vanaf 16 jaar € 8,50 (2024) per kwartaal. Dit bedrag wordt jaarlijks, in maart geïncasseerd door Gym- en turnsport Harkstede. Bij nieuwe leden wordt de (overige) bondscontributie geïncasseerd bij inschrijving.

Storneren contributie

Bij vragen over de (afgeschreven) contributie graag eerst mailen naar info@gymenturnsport.nl

Na een stornering van de automatische incasso ontvangt u een mail ter herinnering, hierbij wordt er € 5,– aan administratiekosten in rekening gebracht. In deze mail staat dat er wordt verwacht dat de contributie (€ 20,40) met de verhoging van de administratiekosten (€ 5,-) binnen twee weken wordt overgemaakt, datum gerekend vanaf het moment van de automatische incasso. Indien de termijn weer wordt overschreden zal Gym- en turnsport de zaak uit handen geven aan een derde partij oftewel een incassobureau.

Indeling groepen

Het indelen van de groepen en het doorstromen van kinderen naar een andere groep is niet seizoensgebonden. Het is dus mogelijk dat tijdens het seizoen een wisseling van groep plaatsvindt.

Extra training(en) in de vakantie

In de vakantie wordt er soms extra getraind, aan deze trainingen zijn extra kosten verbonden. Via de trainer(s) wordt gecommuniceerd waar en wanneer de trainingen plaatsvinden en wat de kosten zijn van de training.