Bondscontributie en contributie maart 2024

In week 13 (laatste week van maart) wordt naast de contributie, de jaarlijkse bondscontributie geïncasseerd. Dit betekent dat de automatische afschrijving van de contributie in maart hoger is. In dit bedrag zit dus de contributie en de bondscontributie.